Irish Pogo & Ska Ska Ska Par­ty — 06.03.2020 Sonic Ball­room Köln

Irish Pogo & Ska Ska Ska Party - 06.03.2020 Sonic Ballroom Köln

Irish Pogo & Ska Ska Ska Par­ty — 06.03.2020 Sonic Ball­room Köln

Irish Pogo & Ska Ska Ska Par­ty — 06.03.2020 Sonic Ball­room Köln